InBetween är en kommunikations- och konceptbyrå som sammanför företag med nöjesindustrin inom film, tv och musik.

Varför nöjesindustrin? Konsumenter blir allt mer reklamtrötta och utsätts samtidigt hela tiden för mer budskap. Vi tror på att nå människor när de är motiverade och öppna för nya intryck. Att se en bra film, tv-serie eller sin favoritartist uppträda är exempel på sådana sammanhang. Nöjesindustrin skapar levande varumärken som attraherar.

Möjligheterna är många; det kan handla om produktplacering, event, sponsring, artistsamarbeten, brandade musikprodukter, musik syncar eller merchandise. Lösningarna är individuella men grundinställningen densamma; att kopplingen mellan varumärket och nöjesmediet ska bygga på gemensamma värden.

Vi anpassar oss efter uppdragsgivarens behov. Det kan handla om att förstärka en befintlig kampanj med innehåll eller att förlänga en licens. Om varumärket ska positioneras långsiktigt erbjuder vi oss att ta ett övergripande ansvar; från analys och strategi till genomförande och uppföljning.

InBetween har bakgrunde från film-, tv-, musik- och reklambranschen. Vi har varit aktiva i över 18år och var pionjärer inom området produktplacering. Vår kultur bygger på nära samarbeten med artister, skådespelare, regissörer, producenter, manusförfattare och andra tongivande människor inom konsten. Vi rör oss fritt mellan konst och kommers.

Att sammanföra skapar kreativitet.

Så började allt
InBetween Entertainment och dess grundare Peter Carnello har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom sitt område att sammanföra näringslivet med film, tv och musik. Efter några år av studier och arbete i början av 90-talet i USA landade produktplaceringen i Skandinavien på riktigt och var då här för att stanna. Den första stora framgången på bio blev Vendetta som sedan följdes av bl.a. Jägarna, Lilla Jönssonligan, Hamilton, Noll Tolerans, Livvakterna, Den Tredje Vågen m.fl.

Under hela 90-talet utvecklades produktplacering, cross-promotion, toppfinansiering och olika nya grepp blev verklighet. Idag på 2000-talet är samarbeten mellan näringslivet och nöjesindustrin en självklarhet och produktplacering är här för att stanna – LÄNGE!

Hur gör vi
InBetween Entertainments styrka ligger i en nära relation och kunskap till nöjesindustrin. Vi följer olika projekt och rättigheter i olika stadier och har förmånen att få information långt innan det ens finns ett färdigt manus.

Vare sig det gäller en film eller en tv-serie, så gör vi vår analys under namnet ”From script to Screen” (Vill du veta mer, kontakta oss).

Under tiden, här är några tips du bör tänka på innan du går vidare i samarbeten inom nöjesindustrin:

Viktigt för att lyckas
Tidsplan: Var ute i god tid!
Investering: Var inte dumsnål. Arbeta med etablerade proffs.
Målgrupp: Stämmer filmens målgrupp med din egen?
Distribution: Långfilm eller TV-serie? Eller både och?
Livslängd: Hur länge lever filmen? Lång livslängd – större investering.
Juridik: Skriv ett avtal. Var noggrann. Vilka garantier har du?
Exponering: Definiera scenerna produkterna ska visas i.
Bevakning: Utse en person som håller kontakt med filmteamet, rapporterar och bevakar under hela produktionsperioden.
Draghjälp: Passar övriga placerade varumärken ihop med ditt företag? Kan ni göra gemensamma aktiviteter?
Säljarbete: Utnyttja premiären före och efter. Möjligheter till marknadsföring/direkta säljaktiviteter. Förläng med andra medier/kampanjer.
Egna medarbetare: Marknadsför ditt engagemang både externt och internt för optimal framgång!